tausyah.wordpress.com
Binatang yang Disembelih Untuk Gereja dan Hari-Hari Besar
Masalah pertama: Apabila tidak terdengar suara dari ahli kitab itu sebutan nama selain Allah, misalnya: Nama al-Masih dan Uzair ketika menyembelih, maka makanannya tersebut tetap halal buat orang I…