tausyah.wordpress.com
Tiap-tiap Yang Diharamkan Berlaku Bagi Kamu Sekaliannya
HARAM dalam pandangan syariat Islam mempunyai ciri menyeluruh dan mengusir. Oleh kerana itu tidak ada sesuatu yang diharamkan untuk selain orang Arab (ajam) tetapi halal buat orang Arab. Tidak ada …