tausyah.wordpress.com
IBNU TAIMIYAH
DA’I DAN MUJAHID BESAR “Demi Allah, tidaklah benci kepada Ibnu Taimiyah melainkah orang yang bodoh atau pengikut hawa nafsu.”1) Qodhinya para qadhi Abdul Bar As-Subky. NAMA DAN NASAB Be…