tausyah.wordpress.com
Al-Bai’ah Baina As-Sunnah Wal Al-Bid’ah ‘Inda Al-Jama’ah Islamiyah
AL-BAI’AH BAINA AS-SUNNAH WAL AL-BID’AH ‘INDA AL-JAMA’AH AL-ISLAMIYAH [BAI’AT ANTARA SUNNAH DAN BID’AH] Oleh Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Bagian Pertama …