tausyah.wordpress.com
Abdullah Bin Sirjis
Namanya Abdullah b. Sirjis Al-Muzani dari qabilah Muzainah. Beliau pernah bersumpah setia dengan Bani Makhzum. Kehidupanya Abdullah salah seorang sahabat Nabi saw yang pernah makan roti dan daging …