tausyah.wordpress.com
William Burchell Basyir Pickard
Pengarang, Penyair dan Pengarang Cerita “Semua anak dilahirkan disertai kecenderungan kepada agama fithrah (Islam). Lalu ibu bapaknyalah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasarani atau Ma…