tausyah.wordpress.com
Kolonel Donald S. Rockwell
Penyair, Kritikus dan Pengarang Kemudahan ajaran-ajaran Islam, daya tarik dan keagungan suasana mesjid-mesjid kaum Muslimin, kesungguhan kaum Muslimin memegang kepercayaan, kepercayaan/iman yang me…