tatkin.wordpress.com
2017開始派息
記錄一下, 先係呢2隻, 遲少少到內銀 20170419 #2638 $171.2 20170602 #388 $378 仍須努力 #2638 高息穩陣, 現價已升高, 等平一啲要入多少少 #388 本身息就唔高, 增長股, 但高位接貨, 教訓也…