tatkin.wordpress.com
Day4
酒店正門, 朝早影先見到 出面街境 道頓堀 街上有個有趣畫面, 成車學生B 景點1 :先去到黑門市場 乾淨的街市 士多啤梨 景點2: 大阪城公園 落地鐵仲要行好遠先到 咁岩有班學生黎參觀 SET 腳架自拍 上到個頂,當然影返個城市境啦 入面個館呢就唔俾影相,所以我地都係專心參觀 離開前影返個全景先 跟住經過一個花園, 影相都幾靚嫁 不斷係到想ZOOM埋去影靚啲 行到都已經下午, 又無食正餐,…