tatkin.wordpress.com
Day 3(下)
去完渡月橋再行左去隔離個天龍寺門口影相,跟住就返去梅田啦 離開京都去大板 Dormy Inn Premium Namba 酒店有拉面宵夜提供,放下行李就落去試下 幾好食嫁,最正係免費….GOOD 仲有野飲任飲 食完就去激安之殿堂行下, 買下野, 見到佢係遠處啦. 我地都係向住呢個方向亂行一通 怪B 讚岐烏冬 一連幾間食拉面的鋪頭 餃子店 心齋橋必影位置 黎到啦 入面格局, 樓高幾…