tatjanakuljaca.me
Mimoilaženja
Mi ne postojimo, a trajemo oduvijek. I to je jedino nama jasno. Trajemo u titraju vremena koje ne uspjevamo svrstati u nijednu pojmljivu vremensku kategoriju.Prošlost su obilježila mimoilaženja.Sad…