tatjanakuljaca.me
Iscjeljenje
Duša može da se ošteti trajno. Kad te prožvaću sistemski, isjeku na ravnomjernu parčad, dugo ne budeš dobar ni sebi, ni drugima. Mrtav si, bez volje za disanjem. Osmjehom. Dahom. Povukao bi se u to…