tatjanakuljaca.me
Tebi… koja se munjama osmjehuješ
Djevojčice mila… Ti koja se smiješ munjama, letiš iznad oblaka i voliš svakom porom svoga bića… Gdje si? Koliko puta si do sada umrla i ponovo se rodila? Čitam tvoje riječi ispisane ruk…