tatjanakuljaca.me
Posebna
Slabo poznajem svoj komšiluk. Ljude koje srećem svaki dan, osmjehnem im se, upitam za zdravlje i kako su, te produžim dalje u ostatak dnevnih obaveza. Ne znam kako se zovu. Ne mogu sadašnji komšil…