tatianamikhailova.com
Tower Babies
Tower Babies, Park Kampa, Prague, November, 2017.