tassenupp.com
Disa följde trollstigen i Klimpfjäll…
Dansk-svensk gårdshund på trolskt äventyr i Klimpfjäll, i forsande Dorrånbäck!