tassenupp.com
Gårdshund på besök i sin vikingatid?
Ligger det en Dansk-svensk gårdshund begraven här? Vikingar väcker tankar om nu och när, på Selaön. – Tolkar ordblint runor, ser det vackra i att sjösätta ett stenskepp. Fem bröder gick samm…