tassenupp.com
Känn efter om din katt är fet
Känn efter om din katt är fet med hjälp av skalan för Body Condition Score.