tassartyst.com
vad kan man söka för bidrag??
Detta är kopierat från försäkringskassans hemsida!!! Vem kan få vårdbidrag? För att du ska få vårdbidrag måste barnet du vårdar behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du har också rä…