tassartyst.com
Nej Arbetsklassen är inte död!
Jag skrev dessa ord 2016, och vill gärna dela med mig dessa igen. Du kan läsa på Beslut om lagar att: Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen …