tassartyst.com
Minne som återkommer
Bilden är från Mot Mobbning Cyberbully en film på tv just nu, den får mina minnen att välta över mig som en tsunamin! Den där känslan flickan har över nätmobbningen, den som känns maktlös. Ett minn…