tassartyst.com
Laktosfritt var det här
Hur är laktos/mjölksocker uppbyggt? Laktos är ett kolhydrat som består av glukos och galaktos. Vad är laktosintolerans? Laktosintolerans är överkänslighet mot laktos/mjölksocker som orsakas av bris…