tasmedes.nl
Wat is theologie? - Taede A. Smedes
Veel mensen hebben maar rare ideeën over wat theologie is. Hieronder leg ik kort uit wat de meeste theologen onder “theologie” verstaan. Etymologisch Als ik Van Dale’s etymologisch woordenboek erbij pak, dan vind ik de volgende omschrijving: theologie komt van theos [god] + -logie. Als ik vervolgens kijk waar “-logie” vandaan komt, dan vind ik:…