tasmedes.nl
Mijn weblog in de pers... - Taede A. Smedes
Web-log.nl – de "firma" waar ik mijn weblog op host, heeft een site waarop ze bijhoudt welke web-log.nl-bloggers de (landelijke) pers hebben gehaald. Ook mijn weblog is er nu op genoemd, door de "affaire Hobrink", die door de gastbijdrage van Tjerk Muller op mijn weblog aan het daglicht is gekomen. Klik HIER om het bericht…