tasmedes.nl
"God, Iets of Niets?" Cover en inhoudsopgave. - Taede A. Smedes
(Ontwerp omslag : Suzan Beijer) God, Iets of Niets? De postseculiere samenleving tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ (Amsterdam: Amsterdam University Press 2016) Verschijnt medio september 2016. Inhoudsopgave: Inleiding Van ‘geloof en wetenschap’ naar religieus atheïsme Religieus atheïsme Zingevingsvragen en spiritualiteit Post-theïsme ‘Resonerend’ geloof en ongeloof Overzicht van het boek Over de terminologie 1. Geloof en ongeloof in…