tasmedes.nl
E.H. Ecklunds "Science Vs. Religion" besproken (4/5) - Taede A. Smedes
En hoe zit het nu met de elite-wetenschappers die atheïst zijn? Hoe is hun houding jegens religie? Proberen ze actief religie te bestrijden? Denken zij dat geloof en wetenschap in conflict met elkaar zijn? Volgens Ecklund is het percentage wetenschappers dat het idee van een universeel conflict tussen geloof en wetenschap erg klein. Slechts 15…