tasmedes.nl
"Alleen een theoloog met oogkleppen op kan de hersenwetenschappen nog negeren" - Taede A. Smedes
Hersenwetenschappen zeggen niet direct iets over God, maar zeggen heel veel over de mens die gelooft in God, juist door de denkmechanismen die een rol spelen in ons alledaagse leven bloot te leggen. De theologie kan dit niet negeren.