tashih.com.tr
Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub'ta Siyasi İslam Düşüncesi - 1. Bölüm - Tashih
“Alıntıladığımız makale Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2018-2 Haziran Sayı 6 HASAN EL-BENNA VE SEYYİD KUTUP’TA SİYASİ İSLAM DÜŞÜNCESİ yayınlanan Zehra B. Güney’in bir akademik çalışmasıdır. Tashih Yayınları olarak benzer çabaları desteklemek ve akademik olmayan ortamlara da katkısını sağlamak amacıyla bu makaleyi Hüseyin Alan Bey’in kritiğiyle istifade ve değerlendirmelerinize sunmaktadır.“ 1. Kısım” Makaledeki kırmızı alanlar değerlendirme …