tashih.com.tr
Düşünce Tarihinde ve İslam'da Ahlâk - Tashih
AHLÂK İnsan davranışlarının temelinde sahip oldukları inanç, gelenek ve düşüncelerinden doğan ahlâki ilkeler bulunmaktadır. Doğru veya yanlış olsun, iradi olarak yapılan her davranış ahlâki bir harekettir. Ahlâk anlayışı, tüm dünyada coğrafi bölgelere, geleneklere, doğaya, yaşam şekline ve dini inanışlara göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Her toplumda kabul gören bu farklılıklar, diğer toplumlarda olmadığı halde kabul …