tarihenotdus.org
Trabzon'da Ermeni İsyanı | Ahmet Karaçavuş | Tarihenotdus
Ermeniler tüm nüfus içinde üçüncü sırada yer alıyorlardı. Sözgelimi 1835'te 25-30 bin civarında olan Trabzon nüfusunun ancak iki-üç bini Ermenilerden oluşuyordu