tarihenotdus.org
Ordu teşkilâtının yeniden düzenlenmesi | Tarihenotdus
Osmanlı İmparatorluğu'nda ordu teşkilâtının iyileştirilmesi.