tarihenotdus.org
Kayı Boyu'nun Anadolu'ya Gelişi | Tarihenotdus
Oğuzların Günhan koluna mensup olan Kayı boyu, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu fethe gelen diğer Oğuz boylarının içinde yer almıştır.Kayı boyuna mensup olanların Anadolu'ya