tarihenotdus.org
Kayı Boyu'nun Anadolu'ya Gelişi | Tarihenotdus
Oğuzların Günhan koluna mensup olan Kayı boyu, 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu fethe gelen diğer Oğuz boylarının içinde yer almıştır.Kayı boyuna mensup olanların Anadolu'ya gelişleri, daha sonraki tarihlerde de devam etmiştir.24 Oğuz boyu içinde önemli bir yeri bulunan Kayı boyunun damgası, iki ok ile bir yaydan oluşmaktaydı.Kayı'nın anlamı, güç ve kudret sahibi demekti. Tarihi bilgilere göre, Kayı boyunun bir kısmı, Türkiye Selçukluları Sultanı I. Alâeddin Keykubat zamanında, Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirilmiştir.Bu sırada Kayı boyunun başında Ertuğrul Bey bulunuyordu.Ertuğrul Bey'in yönetimindeki Kayılar, bir süre sonra batıya doğru ilerleyerek, Söğüt ve Domaniç'i ele geçirdiler.Kayılar, Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i ise yaylak olarak kullandılar. Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti'nin batı sınırında bir ''uçbeyi' idi.Uçbeylerinin görevi sınırları korumaktı.Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt'te vefat etti (1281).