tarihenotdus.org
Fetret Devri: Kardeşler arasındaki iktidar mücadelesi | Tarihenotdus
Osmanlı Devletinin çalkantılı ve acı dolu bir dönemi olan 1402-1413 yıllarını kapsayan devre "Fetret Devri" denir.Uzun yıllar devlet otoritesinin kurulamaması ve buna bağlı olarak yaşanan karışıklıklar anlamına gelen bu sözcük, Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında yaşanan iktidar mücadelesini simgeler. Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra, kardeşler arasındaki ilk mücadele, İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında oldu.Musa Çelebi, Timur'un yanından ayrıldıktan sonra, Bursa'ya gelip, kardeşi İsa Çelebi'yi buradan uzaklaştırarak hükümdarlığını ilân etti.Ancak, hükümdarlığı uzun sürmedi.İsa Çelebi, tekrar geri gelerek, Musa Çelebi'yi Bursa'dan uzaklaştırdı.Musa Çelebi, Germiyanoğullarına sığındı. Mehmet çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Rumeli'de hükümdarlığını ilân ediyor. Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresi hâkim olan kardeşi İsa Çelebi'ye, Anadolu'yu aralarında bölüşmeyi teklif etti.Mehmet Çelebi, red cevabı alınca, Bursa üzerine yürüdü.Ulubat Savaşı'nda yenilen İsa Çelebi,