tarihenotdus.org
Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılmasına Gelen Karşı Tepkiler | Tarihenotdus
Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasıyla yaşanan olaylar.