tarihenotdus.org
Ankara Savaşı ve Sebepleri | Tarihenotdus
1370 yılında Belh şehrinde hükümdar ilan edilen Timur, kısa zamanda İran, Kafkasya, Irak ve Azerbaycan'ı alarak, Osmanlı Devleti'nin sınırlarına iyice yaklaşmıştı. Yıldırım Bayezıd'ın, Anadolu Türk birliğini kurmak amacıyla beylikleri ortadan kaldırması, Kadı Burhaneddin Devleti topraklarıyla Malatya'yı alması, Osmanlılar ile Timur Devleti'ni komşu hâle getirmişti. Çin üzerine sefere çıkmayı düşünen Timur, geride Osmanlılar ve Memlükler gibi güçlü devletler bırakmak istemiyordu. Timur, 1393-1394 yıllarında, Anadolu'nun doğusunda ve Irak'ta faaliyette bulunduğu sırada, Anadolu beylikleriyle temas kurarak, onları itaate çağırmış ve çoğundan olumlu cevap almıştı. 1399 yılında Osmanlıların, Malatya ve Elbistan'ı almaları Memlükler ile aralarının açılmasına sebep olmuştu. Bu durumu yakından izleyen Timur, her iki düşmanını ortadan kaldırmak için zamanın geldiğine karar verdi. 1400 yılında Azerbaycan'da kışlayan Timur'un yanına gelen Anadolu beyleri, bağlılıklarını