tarihenotdus.org
Çaldıran Savaşı | Tarihenotdus
I. Selim, Trabzon valiliği sırasında Şah İsmail'in Osmanlılara olan düşmanca davranışını çok iyi değerlendirdirmiş, bir kez de İran topraklarına girmişti. Şahkulu ayaklanmasının da Şah İsmail'in kışkırtmasıyla çıkartıldığı biliniyordu. Şah İsmail'in amacı, Osmanlı Devleti'ni içten çökertmek ve Anadolu'ya egemen olmaktı. Bu amacını gerçekleştirebilmek için daha II. Bayezid döneminde Memlûklerle ve Venediklilerle çeşitli anlaşmalar yapmıştı. Yavuz Sultan Selim hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 1514'te Üsküdar'a geçerek İran seferine çıktı. İzmit'e vardığında, Şah İsmail'e mektup göndererek, savaşmak istediği resmen bildirdi. Ordu, Yenişehir'e geldiğinde Anadolu ve Rumeli beylerbeyleri kuvvetleri ile orduya katıldı. 20 bin tımarlı sipahiden meydana gelen öncü ordusuna vezir Dukakinzade Ahmet Paşa tayin edildi. 2 Haziran'da Sivas'a varan Sulta, 140 bin aker, 5 bin zahireci ve 60 bin deveye yüklenen orduyu yoklamaya tâbi tutup, yiyecek sağlamak üzere İskender Paşa kumandasındaki 40