tarihenotdus.org
Ankara savaşı'nın sonuçları | Tarihenotdus
Ankara Savaşı, Osmanlılar'ın kuruluş dönemi içinde Moğollarla yaptıkları ve büyük yıkıma uğradıkları savaştır. Bu savaşın sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz, Balkanlarda toprak kaybedildi ve savunma durumuna geçildi. Arnavutluk boşatıldı. Yıldırım Bayezid zamanında çökmesi beklenen Bizans, bu savaştan sonra biraz daha yaşama şansı bulabildi. Timur'un geri çekilmesinden sonra, Yıldırım Bayezid'in çocukları arasında taht kavgaları başladı. Karesioğulları ve Eşrefoğulları hariç olmak üzere, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasıyla, Anadolu Türk birliği bozuldu. Timur'un çekilmesinden sonra, Anadolu'nun doğusunda güçlenen Akkoyunlular, Osmanlıları tehdit etmeye başladı. Bayezid'e ait kitabe ve vakfiyelerde kendisinin ve babasının isimlerinin başına "sultan" unvanı, sonlarına da "han" unvanlarının koyulduğu görülmektedir. Bayezid, Bursa'da Kâzrunî dervişlere ait dergâh, imaret, medrese, han, köprü, darüşşifa, zaviyeler ve ünlü Ulucami'yi yapmaya başladı. Bu sırada atı bir taşa çarparak