tarihenotdus.org
Ankara savaşı'nın sonuçları | Tarihenotdus
Ankara Savaşı, Osmanlılar'ın kuruluş dönemi içinde Moğollarla yaptıkları ve büyük yıkıma uğradıkları savaştır. Bu savaşın sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz, Balkanlarda toprak kaybedildi ve savun