tarihenotdus.org
Osmanlı padişahları sefere çıkmayı ne zaman bıraktılar? | Tarihenotdus
Osmanlı padişahları imparatorluğun kuruluşundan itibaren orduları komuta ederek, büyük zaferlere imza attılar. Padişahların 15'i, ordularının başında sefere çıkmış, bunlardan da 10'u meydan muharebelerinde orduyu komuta etmişlerdir. İlber Ortaylı'nın dediği gibi Osmanlı hanedanı kadar maraşal çıkaran başka bir hanedan yoktur. İlk 10 padişah istisnasız olarak sefere çıkmıştı. Ancak Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen II. Selim (Sarı Selim) padişahların ordunun başında sefere gitme geleneğini terketti. Bu dönemden itibaren istisnai durumlar dışında Osmanlı ordularını, veziriazamların veya serdar tayin edilen vezirlerin komutasında seferlere gittiler. II. Selim'in oğlu III. Murad da babası gibi sefere çıkmadı. Ancak onun oğlu III. Mehmed, uzayıp giden Avusturya savaşlarını sona erdirmek için tekrar ordunun başına geçti ama geçtiğine geçeceğine pişman oldu. 1596'daki Haçova Muharebesi'nde düşman askerleri padişahın çadırına kadar yaklaştı. Kaçmak isteyen padişahı Hoca Sadreddin