tarihenotdus.org
Matbaa'nın Bulunuşu ve Gelişmesi | Tarihenotdus
İnsanlar çok eski zamanlardan beri yazdıkları yazıları çoğaltma, bu işi daha kısa bir zamanda yapma gereğini duymuşlardı.Basım sahasında da ilk buluşlar gene Uzakdoğu'ya aittir. Kâğıt üzerine ilk