tarihenotdus.org
Osman Hamdi Bey | Tarihenotdus
Batı anlayışında Türk resminin ilk temsilcisi olan ressam, müzeci.Babası aslen Sakızlı bir Rum olan İbrahim Edhem Paşa tarafından hukuk öğrenimi için Paris'e gönderildi.Hukuk derslerini izlemekle birlikte, bir yandan da Paris Güzel Sanatlar Yüksek okulu'nda Gerome ve Bulanger'nin atölyelerinde resim çalıştı; sanat tarihi ve arkeoloji derslerini izledi. Paris'te öğrenimde bulunan Süleyman Seyid bey ve Şeker Ahmed Paşa ile birlikte 2. Paris Dünya Sergi'ne (1867) katıldı ve gümüş madalya kazandı.Oniki yıl sonra İstanbul'a döndü (1869). Midhat Paşa, özgür düşünceli başka gençlerle birlikte onu da Bağdad Valiliği Umur-ı Ecnebiye Müdürü sıfatıyla yanında götürdü. İstanbul'a dönünce (1871) Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavinliği'ne getirildi. 1871'de Viyana Ulusal Sergisi için İstanbul'dan götürülecek yapıtları seçmek ve sergilemekle görevlendirildi.Birtakım devlet görevlerinde bulunduktan sonra Altıncı Daire-i Belediye Müdürlüğü'ne getirildi (1877). 1881'de Müze-i Hümayun (İstanbul