tarihenotdus.org
Molla Gürani | Tarihenotdus
Asıl adı Şemsettin Ahmet Bin İsmail olmakla birlikte Güran'da doğması nedeniyle Molla Gürani olarak anılır.Öğrenimini Bağdat, Diyarbakır, ve Hasankeyf'te ünlü bilginlerden ders alarak tamamladı.Kahire'ye giderek (1434) ünlü bilgin Askalani'nin derslerini izledikten sonra Mısır'da Berkukiye Medresesi'nde fıkıf dersleri verdi. Gururu ve geçimsizliği yüzünden Mısır'dan kovulunca Osmanlı bilginlerinden Molla Yegân tarafından II. Murat'a takdim edildi.Bursa'da Kaplıca Medresesi müderrisliğine atandı.Bir yıl sonra Manisa'da sancakbeyi olan Şehzade Mehmet'e (Fatih) hoca oldu.Şehzade padişah olunca kazaskerliğe getirildi.Keyfi uygulamaları nedeniyle görevden alınarak Bursa kadılığına gönderildi.Ancak kısa bir süre sonra bu görevden de alınınca, hac bahanesiyle ülke dışına gitti. 1457'de İstanbul'a döndü.Yeniden Bursa kadılığına atandı.Burada Kur'an tefsirini tamamlayarak Fatih'e sundu.Bunun üzerine 1480'de ölünceye dek yürüteceği Şeyhülislamlık görevine getirildi.Daha çok