tapio.blog
Translain uudistamisen uhkakuvat • Tapio Puolimatka
Kuuntele radiotapahtumaa Tapio Puolimatka ja Musta Orkidea-blogistin kanssa, jossa pääteema on translain uudistamisen uhkakuvat. Translain uudistamisen uhkakuvat, osa 1 Tapio Puolimatka ja Musta Orkidea-blogisti keskustelevat Seta ry:n ja Trasek ry:n translakiehdotuksen ongelmista Leena Metsämäen toimittamassa ohjelmassa Patmos-radiossa. Translain uudistamisen uhkakuvat, osa 2 Musta Orkidea-blogisti kertoo omasta sukupuolenvaihdoksen prosessistaan ja sitä seuraavasta katumuksesta. Leena Metsämäen toimittamassa