tapchidouong.com.vn
Văn tha hương - Tạp chí Đồ uống Việt Nam
Nhà văn Đức Erich Maria Remarque viết rất nhiều về ba đề tài: chiến tranh, hậu chiến, người tha hươn