tapchidouong.com.vn
Tỷ phú Thái thâu tóm thêm một nhà máy bia Việt - Tạp chí Đồ uống Việt Nam
Tập đoàn ThaiBev (thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi) vừa chi thêm tiền để nắm cổ phầ