tapchidouong.com.vn
Ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công Nghiệp Vinh và Trường ĐH Hallym (Hàn Quốc) - Tạp chí Đồ uống Việt Nam
Sáng ngày 17/01/2020, Trường Đại học Công Nghiệp Vinh (IUV) và Trường Đại học Nghiên cứu sau đại học