tankaromib.wordpress.com
Magnus Ranstorp och Lena Olin som ”hämnades” i Sommar
År 2015 föreslog jag Sommar i P1-redaktionen att de borde ha med terrorexperten Magnus Ranstorp som sommarpratare. Fyra år senare gjorde de slag i saken. Det var verkligen på tiden! För ett par år …