tankaromib.wordpress.com
Vad kan lettiska KGB-arkivet ge svensk historieskrivning?
Jag har fått en fråga från Wiseman angående det lettiska KGB-arkivet, som har börjat offentliggöras. Frågan gäller t ex vilka svenska rester det skulle kunna finnas i detta arkiv. Det är en mycket …