tankaromib.wordpress.com
Jan Guillous terroranklagelser inte fakta – Året Runt fälls i PON
Hösten 2017 blev vi informerade om att Året Runt hade en förfärlig artikel om IB-affären. Efter införskaffande av sagda tidning kunde vi konstatera att så var fallet. Min man Gunnar Ekberg fick 70-…