tanjahans.wordpress.com
Kako voljeti sebe?
…čoveku koga potpuno ispunjava prava,velika i nesebična ljubav, pa ma bila i jednostrana, otvaraju (se) vidici, ukazuju mogućnosti i putevi koji su tolikim veštim, ambicioznim i sebičnim ljud…