tamil.yourstory.com
பணிபுரியும் தனிநபர்களுக்கு நேருக்கு நேர் கடன் தரும் தொழில்முனைவு நிறுவனம்!
17 கோடி ரூபாய் கடன் புத்தகத்துடன் மத்திய வருவாய் பிரிவினருக்கு கடன் வழங்க தொடங்கப்பட்டுள்ளது 'OpenTap' நிறுவனம்!